Načítání...

Όροι και προϋποθέσεις

I. Αρχικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών μιας αγοράς/σύμβασης παροχής άδειας χρήσης με:

την DRYOUT, Ing. Ιωάννης Κουρής,
ΑΙνείου 2, Παγκράτι, 11633 Αθήνα 

Αρ. ΑΦΜ: 062224479
(εφεξής ως «Προμηθευτής»)

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: +30 6936 7777 26, +30 6936 7109 13

E-mail.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
αφενός ως πωλητής (εφεξής ως «DRYOUT») και αφενός αγοραστής (εφεξής ως «Αγοραστής»).

Περισσότερες πληροφορίες για το DRYOUT αναγράφονται στον ιστότοπο www.dryout.eu στην ενότητα «Σχετικά με εμάς » .

Ο Αγοραστής είναι καταναλωτής ή επιχειρηματίας

Καταναλωτής είναι κάθε πρόσωπο το οποίο εκτός από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόλησης ως μισθωτός συνάπτει σύμβαση για να συνεργαστεί διαφορετικά με την DRYOUT.

Επιχειρηματίας είναι κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα μέσω εμπορίας ή άλλου παρόμοιου τρόπου για δικό του λογαριασμό με σκοπό τη συστηματική δραστηριοποίηση για να επιτύχει κέρδος. Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, επιχειρηματίας είναι κάθε πρόσωπο που συνάπτει συμβάσεις σχετικά με την εμπορική, παραγωγική ή παρόμοια δραστηριότητά του στο πλαίσιο της ενασχόλησής του με το επάγγελμά του ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα ή εκ μέρους ενός επιχειρηματία.

Με την υποβολή παραγγελίας ο Αγοραστής επιβεβαιώνει, ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις οι οποίοι περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών πριν τη σύναψη της σύμβασης, τη διαδικασία αξιώσεων και το έγγραφο με τίτλο «Τρόποι αποστολής» και ότι συμφωνεί ρητά με τη διατύπωση αυτών που θεωρούνται έγκυροι και ισχύουν από τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας.

Ο Αγοραστής γνωρίζει, ότι αγοράζοντας προϊόντα στην εμπορική προσφορά της DRYOUT δεν αποκτά κανένα δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών ονομάτων, των εταιρικών λογότυπων κ.λπ. της DRYOUT, των συμβατικών εταίρων της εκτός εάν ορίζεται άλλως με ειδική σύμβαση για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο Αγοραστής λαμβάνει αντίγραφο των Όρων και των Προϋποθέσεων ως παράστημα της επιβεβαίωσης παραγγελίας στη διεύθυνση e-mail του. Η απόδειξη είσπραξης φόρου με όλες τις σημαντικές πληροφορίες της σύμβασης δίδεται στον Αγοραστή με την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.


II. Παροχή συμβουλών πριν τη σύναψη της σύμβασης
Η DRYOUT ενημερώνει, ότι:

a) Τα έξοδα εξ αποστάσεως επικοινωνίας δεν διαφέρουν πολύ από τη βασική τιμή (σε περίπτωση σύνδεσης διαδικτύου ή τηλεφώνου ανάλογα με τους όρους του προμηθευτή σας. Η DRYOUT δεν χρεώνει επιπλέον προμήθεια – αυτό δεν αφορά την πιθανή αποστολή στο πλαίσιο της σύμβασης).

b) Η πληρωμή της τιμής αγοράς από τον Αγοραστή απαιτείται από την DRYOUT πριν από την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. Η υποχρέωση προκαταβολής ή παρόμοιας πληρωμής έγκειται στις απαιτήσεις του Αγοραστή για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, εφόσον ζητηθούν και πραγματοποιηθούν.

c) Η DRYOUT δεν συνάπτει συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων είναι επαναλαμβανόμενο και εάν οι συμβάσει αυτές προκύψουν από διαμεσολάβηση η μικρότερη περίοδος για την οποία η σύμβαση θεωρείται δεσμευτική πρέπει να γνωστοποιείται στον δεδομένο πάροχο, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, της μεθόδου προσδιορισμού της ανά λογιστική περίοδο η οποία είναι πάντα ένας μήνας εάν η τιμή αυτή είναι σταθερή.

d) Σε περίπτωση σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης χωρίς ορισμένη διάρκεια η τιμή της άδειας συμφωνείται για το σύνολο της αδειοδότησης, εκτός εάν ορίζεται άλλως.

e) Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών έχουν καταχωρισθεί στον ιστότοπο της DRYOUT ως τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων τελών, ωστόσο το κόστος της αποστολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής, την εταιρεία αποστολής και την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

f) Σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι καταναλωτής, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση (εκτός εάν άλλως ορίζεται παρακάτω) εντός δεκατεσσάρων ημερών, εάν πρόκειται
i) για σύμβαση αγοράς από την ημέρα λήψης των αγαθών,
ii) για σύμβαση που καλύπτει πολλά είδη αγαθών ή πολλαπλές παραδόσεις από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας αποστολής των αγαθών, ή
iii) για σύμβαση που καλύπτει κανονική προμήθεια αγαθών από την ημέρα παραλαβής της πρώτης παράδοσης αγαθών,
Σε τέτοια περίπτωση η ειδοποίηση υπαναχώρησης αποστέλλεται στη διεύθυνση της DRYOUT ή μέσω της αίτησης υπαναχώρησης της σύμβασης.

g) Ο καταναλωτής δεν δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση:

i) Σε περίπτωση που η DRYOUT παρείχε υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενης ρητής συναίνεσης του καταναλωτή πριν από το πέρας της ημερομηνίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
ii)Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τιμολογημένες κατά τη διακριτική ευχέρεια της DRYOUT ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
iii) Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον καταναλωτήκατόπιν αιτήματός του.
iv) Σε περίπτωση παράδοσης αναλώσιμων αγαθών καθώς και αγαθών που μετά την παράδοση αναμείχθηκαν ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά.
v) Σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης που παρέχεται στην τοποθεσία που υποδεικνύει ο πελάτης, κατόπιν αιτήματός του. Δεν συμπεριλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών άλλων εκ των ζητούμενων ή η παράδοση ανταλλακτικών άλλων εκ των ζητούμενων.
vi) Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία, τα οποία ο καταναλωτής αφαίρεσε από τη συσκευασία και δεν δύναται να επιστραφούν για λόγους υγιεινής.
vii)Σε περίπτωση παράδοσης ηχογραφημένου ή μαγνητοσκοπημένου υλικού ή προγράμματος υπολογιστή εφόσον ο καταναλωτής έχει ανοίξει την αρχική συσκευασία.
viii) Σε περίπτωση παράδοσης εφημερίδων ή περιοδικών.
ix) Σε περίπτωση μεταφοράς ή δραστηριότητας αναψυχής εφόσον ο επιχειρηματίας παρέχει την υπηρεσία σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους.
x) Σε περίπτωση παράδοσης ψηφιακού υλικού εφόσον δεν παραδόθηκε με φυσικό μέσο αλλά με προηγούμενη ρητή συναίνεση του καταναλωτή πριν από την περίοδο υπαναχώρησης από τη σύμβαση, η DRYOUT δηλώνει ρητά ότι σε περίπτωση παράδοσης ψηφιακού περιεχομένου, η αγορά του οποίου πραγματοποιείται διαδικτυακά δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από μία τέτοια σύμβαση.

g) Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ο καταναλωτής φέρει τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών και σε περίπτωση σύναψης σύμβασης μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας τα έξοδα της επιστροφής των αγαθών εφόσον τα αγαθά δεν δύναται να επιστραφούν λόγω της μορφής τους μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας.

h) Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ο καταναλωτής πληρώνει το ανάλογο μερίδιο της τιμής των η υπηρεσιών η εκτέλεση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει.

i) Η σύμβαση ή η αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης φόρου φυλάσσεται στο ηλεκτρονικό αρχείο της DRYOUT.

j) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να υποβάλλει καταγγελία, μπορεί να την υποβάλλει στον διαμεσολαβητή, στο ελεγκτικό όργανο ή στην κρατική εποπτική αρχή.

III. Σύμβαση
Ο Αγοραστής μπορεί να συνάψει σύμβαση αποδεχόμενος μια πρόταση σύμβασης στον διαδικτυακό τόπο της DRYOUT, τοποθετώντας τα επιθυμητά προϊόντα (αγαθά, υπηρεσίες, ηλεκτρονικό περιεχόμενο) στο καρότσι αγορών. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο Αγοραστής μπορεί να λάβει βοήθεια από υπάλληλο της DRYOUT είτε άμεσα στο υποκατάστημα ή μέσω τηλεφώνου, φαξ ή email. Πριν ο Αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία έχει δικαίωμα να αλλάξει τα ζητούμενα προϊόντα, την αποστολή και τον τρόπο πληρωμής δηλ. έλεγχος όλων των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στην παραγγελία. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με την αποστολή της παραγγελίας κατόπιν επιλογής του τρόπου αποστολής και πληρωμής και αποδοχής της παραγγελίας. Η DRYOUT δεν φέρει ευθύνη για πιθανά σφάλματα κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Η DRYOUT επιβεβαιώνει άμεσα στον Αγοραστή τη σύναψη της σύμβασης μέσω email στη διεύθυνση email που παρέχει ο Αγοραστής.

Η επιβεβαίωση περιλαμβάνει ως παράρτημα του παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αξιώσεων της DRYOUT. Η σύμβαση που συνάπτεται (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνηθείσας τιμής) μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας και των δύο συμβαλλόμενων μερών ή για νομικούς λόγους. Για τις εξαιρέσεις από αυτή τη διαδικασία ανατρέξτε στην Παραγγελία.

Οι σχέσεις και οι πιθανές διαφορές που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη σύμβαση διέπονται κατ’ αποκλειστικότητα από τη νομοθεσία της Τσέχικης Δημοκρατίας και επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Η σύμβαση συντάσσεται στην τσέχικη γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με τους ορισμούς και την ερμηνεία της σύμβασης η τσέχικη εκδοχή υπερισχύει έναντι της μετάφρασης που συντάχθηκε προς διευκόλυνση του Αγοραστή.

Ο Πωλητής αρχειοθετεί τη σύμβαση που συνήφθη για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ημερομηνία σύναψής της αλλά όχι για μεγαλύτερη χρονική περίοδο από αυτή που ορίζουν οι σχετικές νομοθεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιτυχημένη εκτέλεσή της και δεν κοινοποιείται σε τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες για τα μεμονωμένα τεχνικά βήματα που οδηγούν στη σύναψη της σύμβασης καθίστανται σαφείς στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις όπου περιγράφεται συνολικά η διαδικασία.

Με τη σύναψη της σύμβασης η DRYOUT αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν στον Αγοραστή, να παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο/άδεια χρήσης που είναι το αντικείμενο αγοράς και να του παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας/άδειας χρήσης και ο Αγοραστής αναλαμβάνει να παραλάβει το προϊόν/ψηφιακό περιεχόμενο και να καταβάλει την τιμή αγοράς στην DRYOUT.

Η DRYOUT διατηρεί την ιδιοκτησία του προϊόντος μέχρι ο Αγοραστής να καταβάλει το σύνολο της τιμής αγοράς όπου και γίνεται ο ιδιοκτήτης.

Η DRYOUT παραδίδει το προϊόν στον Αγοραστή συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων και επιτρέπει στον αγοραστή να γίνει ο ιδιοκτήτης του προϊόντος/άδειας χρήσης σύμφωνα με τη σύμβαση.

Η DRYOUT εκπληρώνει το καθήκον της να παραδώσει το προϊόν στον Αγοραστή, του επιτρέπει να διαθέσει το προϊόν στην τοποθεσία λειτουργίας και τον ενημερώνει για αυτό εκ των προτέρων.

Εάν πρόκειται η DRYOUT να στείλει το προϊόν παραδίδει το προϊόν στον Αγοραστή (επιχειρηματία), δίδοντάς το για αποστολή προς τον αγοραστή στον πρώτο μεταφορέα και επιτρέποντας στον Αγοραστή να ασκήσει τα δικαιώματά της σύμβασης αποστολής προς τον μεταφορέα, η DRYOUT παραδίδει το προϊόν στον Αγοραστή-καταναλωτή εφόσον παραδοθεί από τον μεταφορέα

Εάν η DRYOUT παραδώσει μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων από τη συμφωνηθείσα, η σύμβαση αγοράς ισχύει και για την επιπλέον ποσότητα εκτός εάν ο Αγοραστής αρνηθεί χωρίς καθυστέρηση. Η DRYOUT παραδίδει το αγορασμένο προϊόν στον Αγοραστή στη συμφωνηθείσα ποσότητα, ποιότητα και τύπο.

Η DRYOUT συσκευάζει τα προϊόντα ως συνηθίζει εκτός εάν ορίζεται ότι πρέπει να συσκευάζονται διαφορετικά. Εάν δεν υπάρχει συνήθης τρόπος, συσκευάζει τα προϊόντα έτσι ώστε να είναι προστατευμένα.

Η DRYOUT ετοιμάζει το προϊόν για αποστολή την ίδια μέρα

Το προϊόν είναι ελαττωματικό εάν δεν διαθέτει τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά. Ελάττωμα θεωρείται επίσης η απόδοση ενός άλλου προϊόντος και οι ελλείψεις στα απαραίτητα για τη χρήση αυτού του προϊόντος έγγραφα.

Το δικαίωμα του αγοραστή σχετικά με μια ελαττωματική απόδοση αφορά την εμφάνιση βλάβης στο προϊόν κατά τη μεταφορά του κινδύνου στον αγοραστή, ακόμη και εάν συμβεί αργότερα. Το δικαίωμα του Αγοραστή σχετικά με μια ελαττωματική απόδοση αφορά βλάβη που προκλήθηκε λόγω παράβασης καθήκοντος της DRYOUT.

Ο Αγοραστής πρέπει να επιθεωρήσει το προϊόν μόλις ο κίνδυνος βλάβης μεταφερθεί σε αυτόν και να ελέγξει τις εγκαταστάσεις του και την ποσότητα.

Ο κίνδυνος βλάβης μεταφέρεται στον Αγοραστή με την παραλαβή του προϊόντος. Το ίδιο ισχύει εάν ο Αγοραστής δεν καταφέρει να παραλάβει το προϊόν παρόλο που η DRYOUT κατέστησε αυτό δυνατό.

Το γεγονός ότι η βλάβη στο προϊόν έλαβε χώρα μετά από τη μεταφορά του κινδύνου βλάβης στον Αγοραστή δεν επηρεάζει την υποχρέωσή του να καταβάλει την τιμή αγοράς εκτός εάν η DRYOUT προκάλεσε τη βλάβη κατά παράβαση των καθηκόντων της.

Η καθυστέρηση του ενός συμβαλλόμενου μέρους να παραλάβει το προϊόν δίνει το δικαίωμα στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος να πουλήσει το προϊόν με τον κατάλληλο τρόπο, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του καθυστερημένου συμβαλλόμενου μέρους και παρέχοντας επαρκή χρονικό διάστημα για την παραλαβή. Αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση που το συμβαλλόμενο μέρος καθυστερεί την πληρωμή με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παραλαβή του προϊόντος.

Ευθύνη της DRYOUT

Η DRYOUT εγγυάται στον Αγοραστή ότι το προϊόν δεν φέρει καμία βλάβη. Ειδικότερα η DRYOUT εγγυάται στον αγοραστή ότι τη στιγμή που ο Αγοραστής παρέλαβε το προϊόν

a) το προϊόν επιδεικνύει τις συμφωνηθείσες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ιδιότητες και εάν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, ότι το προϊόν επιδεικνύει τις ιδιότητες που η DRYOUT ή ο κατασκευαστής ορίζουν ή που αναμένει ο Αγοραστής από τον τύπο του προϊόντος ή από τη διαφήμιση,

b) το προϊόν είναι κατάλληλο για τον σκοπό που δηλώνει η DRYOUT, για τη χρήση που προορίζονται συνήθως τέτοια αντικείμενα,

c) το προϊόν διατίθεται σε σχετική ποσότητα, μέγεθος ή βάρος και

d) πληροί τις απαιτήσεις του νόμου.

Εάν μία βλάβη λάβει χώρα εντός έξι μηνών από την παραλαβή το προϊόν θεωρείται ελαττωματικό κατά την παραλαβή. Ο αγοραστής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του σχετικά με τη βλάβη των καταναλωτικών αγαθών εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την παραλαβή, εκτός εάν:

a) το προϊόν πωλήθηκε σε χαμηλότερη τιμή λόγω βλάβης βάσει της οποίας συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή,

b) πρόκειται για φθορά από την κανονική χρήση,

c) σε μεταχειρισμένο προϊόν εμφανίστηκε βλάβη ανάλογη του βαθμού χρήσης ή φθοράς κατά την παραλαβή από τον Αγοραστή,

d) οφείλεται στον τύπο του προϊόντος.

Ο Αγοραστής δεν έχει κανένα δικαίωμα όσον αφορά την ελαττωματική απόδοση εάν γνώριζε τη βλάβη του προϊόντος πριν από την παραλαβή του ή εάν ο ίδιος ο Αγοραστής προκάλεσε τη βλάβη.

Εάν το προϊόν φέρει ελάττωμα για το οποίο είναι υπεύθυνη η DRYOUT και εάν πρόκειται για αντικείμενο που πουλήθηκε σε χαμηλότερη τιμή ή μεταχειρισμένο αντικείμενο, ο Αγοραστής δικαιούται αντίστοιχη έκπτωση αντί αντικατάσταση.

Σημαντική παραβίαση της σύμβασης

Εάν η ελαττωματική απόδοση αποτελεί σημαντική παραβίαση της σύμβασης ο Αγοραστής έχει δικαίωμα

a) αντικατάστασης της βλάβης με παροχή νέου προϊόντος χωρίς βλάβη ή παράδοση απολεσθέντος προϊόντος εκτός εάν αυτό δεν δύναται λόγω του τύπου του προϊόντος αλλά εάν η βλάβη επηρεάζει μόνο ένα μέρος του προϊόντος ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει μόνο την αντικατάσταση αυτού του προϊόντος, εάν αυτό δεν είναι δυνατό ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο, εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω του είδους της βλάβης ειδικά εάν βλάβη μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα ο Αγοραστής δικαιούται δωρεάν αντιμετώπιση της βλάβης:

b) αντιμετώπιση της βλάβης με αντικατάσταση του προϊόντος,

c) λογική έκπτωση στην τιμή αγοράς ή

d) υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Ο Αγοραστής δηλώνει στην DRYOUT κατά την ενημέρωση της βλάβης ή αμέσως μετά την ενημέρωση ποιο από τα δικαιώματά του επιθυμεί να ασκήσει.

Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση που λήφθηκε χωρίς τη συναίνεση της DRYOUT. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Αγοραστής ζήτησε αντικατάσταση της βλάβης η οποία κρίθηκε ως μη επισκευάσιμη. Εάν η DRYOUT δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει τη βλάβη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν ενημερώσει τον Αγοραστή ότι δεν θα αντιμετωπίσει τη βλάβη, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει εύλογη έκπτωση στην τιμή αγοράς αντί για αντιμετώπιση της βλάβης ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Εάν ο Αγοραστής δεν επιλέξει εγκαίρως ποιο δικαίωμα θα ασκήσει, έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει στην περίπτωση μη σημαντικής παραβίασης της σύμβασης – βλέπε παρακάτω.

Ο Αγοραστής-καταναλωτής δικαιούται εύλογη έκπτωση ακόμη και εάν η DRYOUT δεν μπορεί να παρέχει νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει μέρος αυτού ή να επισκευάσει το προϊόν καθώς και στην περίπτωση που η DRYOUT δεν διευθετήσει τη λύση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν ο τρόπος αντιμετώπισης προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον καταναλωτή.

Μη σημαντική παραβίαση της σύμβασης

Εάν η ελαττωματική απόδοση αποτελεί μη σημαντική παραβίαση της σύμβασης ο Αγοραστής δικαιούται αντιμετώπιση της βλάβης ή εύλογη έκπτωση στην τιμή αγοράς.

Έως ότου ο Αγοραστής ασκήσει το δικαίωμά του για έκπτωση στην τιμή αγοράς ή υπαναχωρήσει από τη σύμβαση η DRYOUT μπορεί να παρέχει αυτό που λείπει ή να αντιμετωπίσει το νομικό πλημμέλημα. Άλλα ελαττώματα δύναται να αντιμετωπισθούν από την DRYOUT κατά την επιλογή της, επισκευάζοντας το προϊόν ή παραδίδοντας ένα καινούργιο προϊόν.

Εάν η DRYOUT δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει εγκαίρως τη βλάβη ή αρνηθεί να αντιμετωπίσει τη βλάβη ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει έκπτωση στην τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση που λήφθηκε χωρίς τη συναίνεση της DRYOUT.

Το δικαίωμα παροχής νέου προϊόντος ή αντικατάστασης ενός μέρους αυτού αφορά τον Αγοραστή σε περίπτωση βλάβης που αντιμετωπίστηκε αλλά το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά λόγω επανειλημμένης εμφάνισης της βλάβης μετά από την επισκευή ή λόγω πολλαπλών βλαβών. Σε τέτοια περίπτωση ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση παράδοσης νέου προϊόντος ο Αγοραστής επιστρέφει το αρχικό προϊόν στην DRYOUT με δικά του έξοδα. Εάν ο Αγοραστής δεν γνωστοποιεί τη βλάβη αμέσως μόλις αυτή διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής επιθεώρησης και της κατάλληλης συντήρησης, το δικαστήριο δεν εγκρίνει το δικαίωμά του σχετικά με την ελαττωματική απόδοση. Εάν πρόκειται για κρυφή βλάβη ισχύει το ίδιο στην περίπτωση που ο Αγοραστής δεν γνωστοποιήσει τη βλάβη αμέσως μόλις είχε τη δυνατότητα να τη διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της τακτικής επιθεώρησης αλλά όχι αργότερα από δύο χρόνια μετά την παραλαβή του προϊόντος. Παρέχοντας εγγύηση ποιότητας η DRYOUT εγγυάται ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σύμφωνα με τον σκοπό που σχεδιάστηκε ή ότι διατηρεί τις ιδιότητές του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το ίδιο ισχύει για την περίοδο εγγύησης ή την περίοδο χρήσης του προϊόντος που αναφέρεται στη συσκευασία ή στη διαφήμιση. Η εγγύηση παρέχεται επίσης και για μεμονωμένα μέρη του προϊόντος.

Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει μετά από την παράδοση του προϊόντος στον Αγοραστή. Εάν το προϊόν απεστάλη σύμφωνα με τη σύμβαση η περίοδος εγγύησης ξεκινάει από την παράδοση του προϊόντος στον προορισμό του. Εάν το προϊόν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από άλλον και όχι από την DRYOUT η περίοδος εγγύησης ξεκινάει από την ημέρα της θέσης σε λειτουργία εφόσον ο Αγοραστής προγραμματίσει τη θέση σε λειτουργία το αργότερο έως και τρεις εβδομάδες από την παραλαβή και δεδομένου ότι συνεργάζεται κατάλληλα και έγκαιρα κατά τη θέση σε λειτουργία. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να κάνει χρήση της εγγύησης εάν η βλάβη προκλήθηκε από εξωτερικό συμβάν μετά από τη μεταφορά του κινδύνου βλάβης στον Αγοραστή.

IV. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση
Υπαναχώρηση καταναλωτή
Ο καταναλωτής δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών. Η περίοδος ξεκινάει όπως και στην πρώτη πρόταση κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και εάν

a) πρόκειται για σύμβαση αγοράς από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών,

b) εάν πρόκειται για σύμβαση που καλύπτει πολλά είδη αγαθών ή πολλαπλές παραδόσεις από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας παράδοσης ή

c) εάν πρόκειται για σύμβαση τακτικής παράδοσης προϊόντων από την ημέρα παραλαβής της πρώτης παράδοσης.

Η DRYOUT επιτρέπει στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αίτηση υπαναχώρησης την παραλαβή της οποίας επιβεβαιώνει αμέσως γραπτώς η DRYOUT.

Είναι δυνατή και η γραπτή υπαναχώρηση στη διεύθυνση DRYOUT - Claims, Ing. Jan Drška, Strnadova 1, Brno 628 00

Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από μια σύμβαση, αποστέλλει ή παραδίδει στην DRYOUT με δικά του έξοδα τα προϊόντα που έλαβε από αυτήν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την υπαναχώρηση.

Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να είναι πλήρεις με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, χωρίς βλάβες, καθαρά, πιθανόν μέσα στην αρχική συσκευασία, στην ίδια κατάσταση και αξία στην οποία παραλήφθηκαν.

Εάν ο καταναλωτής αποφασίσει να υπαναχωρήσει εντός της ορισμένης περιόδου και προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία συνιστούμε την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση της DRYOUT με κάποια συνοδευτική επιστολή στην οποία αναφέρεται ο λόγος υπαναχώρησης (προαιρετικά), ο αριθμός της απόδειξης αγοράς και ο καθορισμένος τραπεζικός λογαριασμός ή αναφορά ότι η επιστροφή της τιμής αγοράς θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά.

Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των αγαθών λόγω της χρήσης των αγαθών με τρόπο άλλο από αυτόν που συνιστάται για το είδος τους και τις ιδιότητές τους.

Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση η DRYOUT επιστρέφει όλα τα χρήματα που έλαβε με τη σύναψη της σύμβασης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από δεκατρείς ημέρες μετά την υπαναχώρηση.

Εάν ο καταναλωτής έχει πραγματοποιήσει πλήρη εγγραφή (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email επικοινωνίας) η DRYOUT επιστρέφει τα χρήματα που έλαβε.

Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση η DRYOUT δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα πριν ο καταναλωτής επιστρέψει τα αγαθά ή αποδείξει ότι έχει στείλει τα αγαθά στην DRYOUT.

Ο καταναλωτής κατανοεί ότι εάν μαζί με τα αγαθά παρασχέθηκαν και κάποια δώρα, η σύμβαση αγοράς μεταξύ της DRYOUT και του καταναλωτή συνήφθη με την προϋπόθεση ότι εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση η συμφωνία για τα δώρα θεωρείται άκυρη και ο καταναλωτής πρέπει μαζί με τα αγαθά να επιστρέψει όλα τα δώρα που έλαβε καθώς και οτιδήποτε άλλο. Εάν τα δώρα αυτά δεν επιστραφούν θεωρούνται ως αδικαιολόγητος πλουτισμός του καταναλωτή. Εάν η επιστροφή του αντικειμένου του αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν είναι δυνατή για κάποιον λόγο η DRYOUT δικαιούται χρηματική αποζημίωση ίση με την αξία της συνήθης τιμής.

Υπαναχώρηση σε άλλες περιπτώσεις
Ο Αγοραστής δεν δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να ζητήσει την παράδοση νέου προϊόντος εάν δεν μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου

a) η κατάσταση του προϊόντος άλλαξε κατά τη διάρκεια ελέγχου για τη διαπίστωση της βλάβης,

b) ο Αγοραστής χρησιμοποίησε το αντικείμενο πριν ανακαλύψει τη βλάβη,

c) η αδυναμία επιστροφής του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση δεν προκλήθηκε λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψης του Αγοραστή ή

d) εάν ο Αγοραστής πούλησε το προϊόν πριν ανακαλύψει τη βλάβη, εάν χρησιμοποίησε πλήρως το προϊόν ή εάν το τροποποίησε κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, εάν αυτό αφορά ορισμένα τμήματα ο Αγοραστής πρέπει να επιστρέψει στην DRYOUT ό,τι μπορεί να επιστραφεί και να αποζημιώσει την DRYOUT με την αξία πλουτισμού του από τη χρήση του προϊόντος.

Εάν ο Αγοραστής δεν γνωστοποιήσει έγκαιρα τη βλάβη χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

V. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ο Πωλητής δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται εμπιστευτικά και ότι χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση της σύμβασης με τον Αγοραστή και για προωθητικές ενέργειες του πωλητή και ότι δεν θα δημοσιοποιηθούν σε τρίτα μέρη κ.λπ. με εξαίρεση την αποστολή ή την επικοινωνία για την πληρωμή των παραγγελθέντων αγαθών (παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση αποστολής). Ο πωλητής ενεργεί με τρόπο που δεν βλάπτει το υποκείμενο των δεδομένων ή τα δικαιώματά του ειδικά το δικαίωμα διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εξασφαλίζει επίσης προστασία έναντι παράνομης παρεμβολής στην ιδιωτική και προσωπική ζωή των υποκειμένων των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία διατίθενται εθελοντικά από τον Αγοραστή στον Πωλητή για την εκτέλεση της παραγγελίας και τις προωθητικές ενέργειες του Πωλητή συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Τσέχικης Δημοκρατίας, νόμος αρ. 101/2000 Συλλ. περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτός τροποποιήθηκε. Ο Αγοραστής παραχωρεί στον Πωλητή τη συναίνεσή του να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς και για τις προωθητικές ενέργειες του Πωλητή (δηλ. αποστολή εμπορικών μηνυμάτων, τηλεφωνικές πωλήσεις, γραπτά μηνύματα) μέχρι τη στιγμή που δηλώσει γραπτώς στη διεύθυνση DRYOUT Ing. Jan Drška, Strnadova 1, Brno 628 00, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ότι δεν επιθυμεί πλέον.. Σε αυτή την περίπτωση το ηλεκτρονικό μήνυμα θεωρείται γραπτή δήλωση, ειδικά όταν πραγματοποιείται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της DRYOUT. Ο Αγοραστής έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και έχει το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν σφάλματα καθώς έχει και άλλα θεσμοθετημένα δικαιώματα.

Η DRYOUT δύναται επίσης να επεξεργάζεται τα επονομαζόμενα «cookies» εφόσον έχει λάβει έγκριση να επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία των πληροφοριών βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί «cookies» ή παρόμοια εργαλεία και διασφαλίζεται ότι οι χρήστες γνωρίζουν τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή που τα χρησιμοποιεί. Για τον σκοπό αυτό η DRYOUT πρέπει να ορίσει τις ειδικές προϋποθέσεις χρήσης των cookies. Οι χρήστες μπορούν να αρνηθούν την αποθήκευση cookies ή παρόμοιων εργαλείων στις τελικές τους συσκευές π.χ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της ανώνυμης περιήγησης στο λογισμικό πλοήγησης.

VI. Ώρες εξυπηρέτησης
Παραγγελίες μέσω του καταλόγου παραγγελιών της DRYOUT: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

VII. Τιμές
Όλες οι τιμές είναι διαπραγματεύσιμες. Ο διαδικτυακός κατάλογος παραγγελιών περιλαμβάνει πάντα τις τρέχουσες και έγκυρες τιμές.

Οι τιμές είναι τελικές δηλ. περιλαμβάνουν όλα τα επιπλέον τέλη που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής για να λάβει τα αγαθά. Εξαιρούνται πιθανά έξοδα αποστολής και έξοδα επικοινωνίας με μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Οι τιμές ενεργοποίησης ισχύουν για όσο διαρκούν τα αποθέματα όταν η ποσότητα των αγαθών ενεργοποίησης διατίθεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθη τιμή νοείται η τελική τιμή που προτείνεται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή.

VIII. Παραγγελία
Ο Αγοραστής λαμβάνει επίπεδο υπηρεσιών στην τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η τιμή αυτή αναφέρεται στην παραγγελία και στο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης των παραγγελθέντων αγαθών. Είναι δυνατές οι ακόλουθες μέθοδοι παραγγελίας:

a) μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της DRYOUT στη διεύθυνση www.dryout.eu (εφεξής «κατάλογος παραγγελίας»)

b) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;

c) δια ζώσης στο κατάστημα της DRYOUT.

d) τηλεφωνικώς

Η DRYOUT συνιστά στον Αγοραστή να υποβάλλει παραγγελίες μέσω του καταλόγου παραγγελιών. 

VII. Όροι πληρωμής
Ο Πωλητής αποδέχεται του ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

a) πληρωμή με μετρητά,

b) άμεση τραπεζική μεταφορά,

c) πληρωμή μέσω web banking,

d) πληρωμή τιμολογίου (βάσει συμφωνίας)

e) με τμηματικές καταβολές (μόνο εφόσον ο Αγοραστής πληροί τις προϋποθέσεις πώλησης με τμηματικές καταβολές που ορίζει ο πάροχος του ιστοτόπου).

Μέχρι την αποπληρωμή και την παραλαβή τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της DRYOUT, μετά από την παραλαβή από τον Αγοραστή οι κίνδυνοι βλάβης μεταφέρονται στον Αγοραστή.

VIII. Όροι παράδοσης

Παραλαβή αυτοπροσώπως:
Μόνο ο Αγοραστής μπορεί να παραλάβει τα αγαθά. Ο Αγοραστής πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του μέσω έγκυρου δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υπηρεσία αποστολής
Τα αγαθά αποστέλλονται στον Αγοραστή μέσω της εταιρείας μεταφορών της επιλογής του. Τα έξοδα αποστολής ορίζονται στους τιμοκαταλόγους που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας.
Για τις τιμές αποστολής ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ceskaposta.cz

Κατά την παράδοση ο Αγοραστής και ο μεταφορέας ελέγχουν αμέσως την κατάσταση της αποστολής (αριθμό δεμάτων, άθικτη ταινία με το λογότυπο ασφαλείας και ζημιές στα κουτιά) σύμφωνα με τη φορτωτική. Ο Αγοραστής μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει μια αποστολή που δεν συμφωνεί με τη σύμβαση αγοράς σε περίπτωση που η αποστολή έχει υποστεί ζημιές ή δεν είναι πλήρης. Εάν ο Αγοραστής παραλάβει από τον μεταφορέα αποστολή που έχει υποστεί ζημιά πρέπει να προσδιορίσει τη ζημιά στοπρωτόκολλο παραλαβής του μεταφορέα.

Κάθε αποστολή που δεν είναι πλήρης ή έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αναφέρεται αμέσως μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,σύνταξη πρωτοκόλλου βλαβών μαζί με τον μεταφορέα και αποστολή μέσω email ή ταχυδρομείου στην DRYOUT. Η υποβολή αιτήματος αξίωσης για μη πληρότητα ή εξωτερική ζημιά της αποστολής σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή δεν επηρεάζει το δικαίωμα τουαγοραστή να υποβάλλει αίτημα αξίωσης για το προϊόν αλλά παρέχει στην DRYOUT τη δυνατότητα να αποδείξει ότι δεν πρόκειται για διένεξη της σύμβασης αγοράς.

IX. Εγγύηση

Η εγγύηση των αγαθών ακολουθεί τους όρους εγγύησης της DRYOUT και τις σχετικές νομοθεσίες της Τσέχικης Δημοκρατίας. Το έγγραφο αγοράς ή το δελτίο εγγύησης χρησιμοποιείται ως έγγραφο εγγύησης (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Αξιώσεις).

Χ. Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους είναι έγκυροι και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και διατίθενται στον ιστότοπο www.dryout.eu

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Τα αγορασμένα αγαθά αποστέλλονται ως εμπορικό δέμα μέσω του τσέχικου ταχυδρομείου εντός 24 ωρών από την παραγγελία. Την ημέρα αποστολής λαμβάνετε ένα λεπτομερές email με τον αριθμό του δέματος και την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης. Τα δέματα παραδίδονται σε εργάσιμες ημέρες και κατά τις συνήθεις ώρες παράδοσης που διαθέτει το τσέχικο ταχυδρομείο στον δεδομένο προορισμό. Εάν δεν είστε παρόντες στην καθορισμένη διεύθυνση το δέμα κρατείται στο κοντινότερο ταχυδρομείο για παραλαβή εντός των ωρών που ορίζονται στο σημείωμα παράδοσης.

Ελέγξτε το δέμα κατά την παράδοση. Εάν το δέμα έχει υποστεί ζημιές συνιστούμε να μην παραλάβετε το δέμα ή να συμπληρώσετε μία αίτηση αξίωσης στο σχετικό ταχυδρομείο εντός 24 ωρών από την παράδοση ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του τσέχικου ταχυδρομείου στο τηλέφωνο 800 104 410.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Δεχόμαστε πληρωμές μέσω τραπεζικής μεταφοράς, μέσω web banking ή μετρητά. Με την υποβολή της παραγγελίας λαμβάνετε ένα email με όλες τις πληροφορίες πληρωμής. Η τραπεζική μεταφορά χρειάζεται περίπου 1 – 2 εργάσιμες ημέρες. Αποστέλλουμε τα προϊόντα μόλις λάβουμε την πληρωμή στον λογαριασμό μας.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Η DRYOUT εγγυάται – ότι εάν προκύψει βλάβη εντός 30 ημερών από την παραλαβή των αγαθών αντικαθιστά το προϊόν με νέο. Εάν το δεδομένο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο την παρούσα χρονική στιγμή παραγγέλνεται το συντομότερο δυνατό ή έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα άλλο αγαθό ίδιας αξίας. Προκειμένου να κινηθεί πιο γρήγορα η διαδικασία της αξίωσης και η αντικατάσταση με νέο προϊόν εντός 30 ημερών από την ημέρα αγοράς, πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, εγχειριδίων χρήσης κ.λπ.). Η εγγύηση αντικατάστασης δεν ισχύει για μηχανική φθορά και βλάβη στο προστατευτικό κάλυμμα.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ
Εάν ανακαλύψτε κάποια βλάβη στα αγορασμένα αγαθά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης– που να μην έχει προκληθεί από ακατάλληλη χρήση αλλά λόγω ελαττώματος του αγαθού, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα αξίωσης για τα αγαθά εντός της περιόδου εγγύησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΩΣΗΣ
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα αξίωσης για αγαθά που αγοράστηκαν στον ιστότοπο www.dryout.euενημερώστε μας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.αναφέροντας τον τύπο του προϊόντος, τον αριθμό προϊόντος, τον αριθμό τιμολογίου και προσδιορίστε τη βλάβη. Στη συνέχεια θα λάβετε πληροφορίες για τα επόμενα βήματα μαζί με τη διεύθυνση αποστολής των αγαθών και του εγγράφου αγοράς και πληροφορίες για τη βλάβη. Με την αποστολή των εγγράφων αυτών διευκολύνεται η ταυτοποίηση της αποστολής και η αξίωση διευθετείται πιο γρήγορα. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε αποστολές τις οποίες δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε γιατί στάλθηκαν με αποτέλεσμα να επιστρέφονται.

Συνιστούμε την αποστολή των αγαθών στην αρχική τους συσκευασία ή σε κατάλληλο δοχείο μεταφοράς. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν μηχανική βλάβη πριν από την παραλαβή των αγαθών. Δεν παραλαμβάνουμε αγαθά που αποστέλλονται με αντικαταβολή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
Ο προμηθευτής ή το κέντρο εξυπηρέτησης εξετάζουν εάν η βλάβη πληροί τις προϋποθέσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικώς ή μέσω email για το πώς θα διαχειριστεί η αξίωση. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να παραλάβετε τα αγαθά. Η νόμιμη περίοδος για τη διαχείριση των αξιώσεων είναι 30 ημέρες σύμφωνα με τον νόμο αρ. 634/1992 Συλλ.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
Όλες οι συσκευές και ο εξοπλισμός της DRYOUT διατίθεται με νόμιμη εγγύηση 24 μηνών. Η εγγύηση αφορά τη λειτουργικότητα της συσκευής από την ημέρα αγοράς ή τοποθέτησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εγγύησης αντικαθίστανται οι συσκευές που δεν λειτουργούν ή επισκευάζονται οι βλάβες τους στην τοποθεσία σας. Η συντήρηση και οι επισκευές είναι δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης, μη τήρησης των οδηγιών χρήσης ή επέμβασης μη ειδικευμένου ατόμου στη συσκευή. Η συσκευή είναι σφραγισμένη προκειμένου να αποφεύγεται η επέμβαση σε αυτή μη ειδικευμένων ατόμων και ο Αγοραστής χάνει αμέσως το δικαίωμα εγγύησης εάν σπάσει το σφράγισμα.

Εάν μαζί με το προϊόν παρέχεται και δελτίο εγγύησης, αυτό εκδίδεται κατά την ημέρα πώλησης. Εάν δεν περιλαμβάνεται δελτίο εγγύησης ως έγγραφο εγγύησης χρησιμοποιείται το τιμολόγιο.

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τα αγαθά για εμπορικό σκοπό ή εμπορεύονται το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχουν την περίοδο εγγύησης που ορίζεται στον αστικό κώδικα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η περίοδος εγγύησης καθορίζεται από την εισαγωγέα των αγαθών στην Τσέχικη Δημοκρατία. Η περίοδος εγγύησης που δηλώνεται στον ιστότοπό μας ισχύει μόνο για τους καταναλωτές και όχι για τους επιχειρηματίες που αγοράζουν αγαθά για εμπορικούς σκοπούς (αγορά με το αναγνωριστικό της εταιρείας).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για όλες οι επισκευές και τη συντήρηση κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη της εγγύησης για τα προϊόντα της DRYOUT στους υπεύθυνους επικοινωνίας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών, στο δελτίο εγγύησης ή στον ιστότοπο www.dryout.eu .

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +420 602 525 864 ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνία

DRYOUT s.r.o.
Αναγνωριστικό εταιρείας: 07036183
δεν υπόκειται σε ΦΠΑ

Όροι και προϋποθέσεις

Στείλτε μας ένα μήνυμα